top of page

Ydelser

Årsregnskab

 

Basisydelsen for Excell Revision er et eller andet sted selvfølgelig årsregnskabet.

Udarbejdelse af årsregnskab for at opfylde lovgivningens krav har ændret sig meget de senere år, ikke mindst som følge af Erhvervsstyrelsen automatisering af indberetningen. Dette har betydet en forenkling af processen, men har også betydet, at der ikke nødvendigvis er så meget information for virksomheden selv i årsregnskabet.

 

Da vi sætter stort fokus på, at regnskaber også kan anvendes i det fremadrettede, supplerer vi gerne det eksterne årsregnskab med andre opstillinger, hvor virksomhedens mere specifikke udvikling kan ses, vurderes og forstås. Dette omfatter f.eks. nøgletal på rentabilitet og likviditet som vi også kan sætte i perspektiv for, hvordan den fremtidige udvikling kan optimeres.

 

Udarbejdelse af årsregnskab omfatter også de nødvendige skattemæssige specifikationer og andre krav.

Rådgivning

 

Siden er under opbygning – følg med der kommer nye ting. Også templates og andet til inspiration.

 

Vores assistance og rådgivning omfatter bl.a. områderne indenfor:

 

  • Forretningsudvikling og optimering af virksomhed

  • Opstart af virksomhed / Business Angels / Finansiering

  • Køb og salg af virksomheder og aktiver / Værdiansættelser

  • Performance management / Rapportering

 

Se mere under nyheder og publikationer

Rapportering

 

Rapportering omfatter lang fra det eksterne årsregnskab alene. Vi har herudover et særligt fokus på intern rapportering, at denne tilrettelægges og indrettes så anvendeligt som muligt, således at den ikke bare giver mulighed for at udarbejde et korrekt regnskab.

 

For os er det ligeså vigtigt at den interne rapportering og regnskabsfunktion giver mulighed for at vurdere den økonomiske udvikling, f.eks. nøgletal, pengebinding m.v. og også hvordan ressourcer anvendes.

Dette kommer der mere om på hjemmesiden, så vent og se.

 
 

Skat

 

Skat er et væsentligt forhold, både for virksomheden og virksomhedens ejer.

Vi hjælper med håndtering og optimering af skat og skattemæssige forhold, både i relation til virksomhedens løbende indkomst og også i relation til virksomhedens langsigtede organisation og struktur, herunder investeringer, generationsskifte m.v., også i en international kontekst

Formueoptimering

 

Formueoptimering skal ses som en helhed. For den ejerledede virksomhed er denne uløseligt forbundet med ejerens/ejernes situation og ønsker/forventninger.

Dette favner både virksomhedens livscyklus fra start/køb og til et senere salg eller generationsskifte, eller hvad der nu er målet/ønsket. Det favner også ønsker til øvrig opsparing, ejendomme i Danmark og udland og omfatter måske også fraflytning til udlandet.

 

Vi har fokus herpå og kan hjælpe i hele processen. Ikke nødvendigvis selv med det nødvendige, men vi kender dem der kan, og ved hvad der skal tages hånd om, for at det gøres rigtigt. Og netop denne tryghed tror vi på er vigtig. 
 

Køb og Salg af virksomhed

 

Der kommer snart nyheder
 

bottom of page