top of page

Virksomheder

Excell Revision fokus er den mindre og mellemstore virksomhed og dens ejer(e).

 

Vi ser virksomheden og ejeren(e) som en helhed, hvor den ene ikke kan suboptimeres på bekostning af den anden. Derfor skal virksomhedens forhold være tilpasset denne sammenhæng og virksomhedens rammer er også betydeligt påvirket af ejerens(nes) situation og forventninger.

En virksomheds og dennes ejers livcyklus er ikke fastlagt på forhånd. Der kommer kriser og opture, mulighed for nye aktiviteter, køb eller salg af virksomhed/aktiviteter/aktiver, ønsker om investering i ejendomme og andet. For os er det en spændende mission at understøtte hele dette forløb, og bidrage til at virksomheden og dens ejer kommer succesfuldt igennem.

 

Derfor er vores vision og mission at understøtte din vision, og derved at øge muligheden for at realisere denne.

 

Vi beskæftiger os me en række typer af virksomheder.

  • Investeringsselskaber

  • Ejendoms- og byggevirksomheder

  • Konsulentvirksomheder og liberale erhverv

  • Vidensvirksomheder

  • Servicevirksomheder

  • Medievirksomheder

  • Kommunikationsvirksomheder

  • Produktionsvirksomheder

bottom of page